Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη έργου οδοποιίας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13

11/3/2010

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, με σχετική απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13' το έργο '1η επαρχιακή οδός Μυτιλήνης – Λάρσου – Συμπληρωματικά έργα' με προϋπολογισμό 6.998.487 €.

Πρόκειται για έργο που έχει χαρακτηριστεί ως ¨γέφυρα¨ του Γ΄ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (με απόφαση της Ε.Ε.) με το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία επανασχεδιασμού και ανακατασκευής της 1ης Επαρχιακής Οδού Μυτιλήνης – Λάρσου και παραδίδεται στους χρήστες ένας σύγχρονος οδικός άξονας που αποτελεί το βασικότερο τμήμα του κύριου οδικού δικτύου της νήσου Λέσβου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013