Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκλήρωση Τμημάτων Οδικού Άξονα Μυτιλήνη - Καλλονή καθώς και Κατασκευή Νέων Έργων Εθνικής Οδοποιίας Περιφερειών Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης

Ολοκλήρωση Τμημάτων Οδικού Άξονα Μυτιλήνη - Καλλονή, Κατασκευή Νέων Έργων Εθνικής Οδοποιίας Περιφερειών Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Δ1/ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ

Όροι και προϋποθέσεις

1 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Ολοκλήρωση τμημάτων του οδικού άξονα Μυτιλήνη- Καλλονή
  • Κατασκευή νέων έργων εθνικής οδοποιίας Περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης

Προϋπολογισμός

€ 211.540.000

Περίοδος υποβολής

από 7/8/2009 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κόνιαρη 15, Αθήνα, 114 71
Φαξ
210 69 30 188

Χρ. Δρίτσα

210 6930161
  

Ι. Κρασσακόπουλος

210 6930151
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/7/2010