Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Skip Navigation Links.
Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Υπαίθρου
Αλιεία
Απασχόληση – Εργασία
Αστική Ανάπτυξη
Βιομηχανία – Μεταποίηση
Γενικού ενδιαφέροντος
Δημόσια Διοίκηση
Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Ενέργεια
Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Ισότητα των φύλων
Κοινωνική ενσωμάτωση - Κοινωνικές Υπηρεσίες
Μεταφορές
Περιβάλλον
Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες
Πολιτισμός
Τουρισμός
Υγεία – Πρόνοια
Υπηρεσίες – Εμπόριο

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 60 από 6
Τελική Έκθεση ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/5/2014
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην)
Οδηγίες για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ των Περιφερειών και τη διαχείριση των ΠΕΠ από 1.7.2011 σε σχέση με τις αλλαγές που προκύπτουν από το ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).


Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/7/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (3η Έκδοση-Ιούνιος 2011)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/6/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Κανονισμός 437/2010 αριθ. 437/2010 Του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου


Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/3/2011
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Λ.ΙΙ.1_1 Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων ( ΠΔ 60/2007) – 2η έκδοση


Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/2/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/2/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/1/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων - 2η 'Εκδοση


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Kανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 832/2010 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2010, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/9/2010
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Αποτελέσματα 1 - 10 από 60 από 6