Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 332/305 Γ ΚΠΣ/05.01.01 και 331/ 306 Γ ΚΠΣ/05.01.01 (ΦΕΚ 109/Β/05.02.2001) Αξιολόγηση προσωπικού του άρθρου 7 του ν. 2860/2000

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/2/2001


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/6/2013