Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοίνωση της Επιτροπής "Ευρώπη 2020". Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/3/2010

Μεταφράσεις
  • PDF (551,46 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/10/2015