Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιος 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 για την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατα την υλοποίηση των έργων (πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/6/2009

Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που περιλαμβάνει σχέδιο οδηγιών για την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατα την υλοποίηση των έργων (πράξεων) των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και σχετική προτεινόμενη μεθοδολογία. 

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις και περιγράφονται τα βήματα ώστε οι Διαχειριστικές Αρχές (Δ.Α.) ή οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (Ε.Δ.Α.) να προχωρήσουν στη συστηματική καταγραφή της εκτιμώμενης απασχόλησης κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων και στη συνέχεια στην παρακολούθηση αυτών των στοιχείων.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/7/2010