Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγίες προς τις ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/2/2011

Οδηγίες προς τις ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 3852/2010  (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ.

  • PDF (292,45 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/7/2011