Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (3η Έκδοση-Ιούνιος 2011)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/6/2011

Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (3η Έκδοση-Ιούνιος 2011). Προστέθηκε νέο κεφάλαιο (4.1.4) με τον τίτλο Εντοπισμός Υπονοιών Απάτης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/7/2011