Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγίες 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ 3543/23.12.08 για την Οργάνωση και Διεξαγωγή των Αξιολογήσεων κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2008


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/7/2011