Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός 36569/ΕΥΣΣΑΑΠ 1934/20.07.09 σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2009


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/7/2011