Ιδιωτική Συμμετοχή

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το τμήμα του Συνολικού Κόστους Προγράμματος, Άξονα, Μέτρου ή Έργου, που καλύπτεται από ιδιωτικά κεφάλαια, επιπλέον της Δημόσιας Δαπάνης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2009