Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (δημόσια)

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΙΕΚ

Θεσμός για την επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων Λυκείου. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ ύστερα από κατάρτιση διάρκειας μέχρι τεσσάρων εξαμήνων μπορούν να αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το εκπαιδευτικό και διοικητικό τους έργο συντονίζεται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).

ΙΕΚ για αρχική ή συνεχιζόμενη κατάρτιση διαθέτει και ο ΟΑΕΔ (Σχολές Μαθητείας). Επίσης, λειτουργούν και ιδιωτικά ΙΕΚ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2009