Φορέας Χρηματοδότησης Έργου

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Φορέας που εμπλέκεται στην υλοποίηση ενός έργου και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει το Φορέα Υλοποίησης για την εκτέλεση του Έργου.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2009