ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συστάθηκε με την 9775/EYΣ 1130/29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 458/Β/17.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Οδός Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη, Σύρος
Τηλ.: 2281-360800  Φαξ: 2281-360860
e-mail: notioaigaio@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2010