Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Αποτελέσματα 1 - 5 από 5 από 1
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης, για την Επιτάχυνση της Υλοποίησης των Έργων της ως Δικαιούχος Δράσεων του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/8/2012
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης, για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης του Περιφερειακού ΠΔΕ και των ιδιωτικών επενδύσεων που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 ή άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/8/2012
Επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εξειδίκευση και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/2/2012
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες στην ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης.

Ενεργή
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/11/2011
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εξειδίκευση και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης.

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/10/2011


Αποτελέσματα 1 - 5 από 5 από 1