Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 6 από 6 από 1 σελίδες

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013

27/7/2011 - Ανακοίνωση

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ετήσια Εκδήλωση Ε.Π. ΚΝΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

9/12/2010 - Ανακοίνωση

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σας ενημερώνουν ότι λόγω της προγραμματισμένης ορκωμοσίας του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που θα διεξαχθεί στις 21/12/2010, αποφασίστηκε η αλλαγή της ημερομηνίας ...

Ανάκληση ισχύος 11ης Πρόσκλησης (Επαρχιακές – Τοπικές οδοί)

16/3/2010 - Ανακοίνωση

Απόφαση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά με την ανάκληση της ως άνω πρόσκλησης με αριθμό 11 και Α.Π. ΟΙΚ. 5165/14.8.2009 δεδομένου ότι με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης του 1ου κύκλου και τις σχετικές εντάξεις πράξεων που ακολουθούν εξαντλήθηκαν ...

Ένταξη έργου οδοποιίας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13

11/3/2010 - Ανακοίνωση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, με σχετική απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13' το έργο ¨1η επαρχιακή οδός Μυτιλήνης ...

06.01.10 - 17η Πρόσκληση – Στερεά απορρίμματα – 2ος Κύκλος αξιολόγησης – 15.05.10

8/3/2010 - Ανακοίνωση

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πληροφορεί τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους ότι, στα πλαίσια της  Α.Π. 6166/30.09.09 που αφορούν σε έργα δημιουργίας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), σταθμούς μεταφόρτωσης ...

Ανάκληση ισχύος 14ης Πρόσκλησης (Περιμετρική οδός Βαθέως Σάμου – Έργο Γέφυρα)

3/3/2010 - Ανακοίνωση

Ανακληση από την  Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της Επιστολής - Πρόσκλησης με αριθμ. 14, αριθμ. πρωτ. 5871/4.12.2009 για υποβολή προτάσεων στον άξονα 2: «Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» για ...

Αποτελέσματα 1 - 6 από 6 από 1 σελίδες