Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013

7/7/2011

Στις 30/6/2011 για την Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 τα παρακάτω έργα:

AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΝΕΒΑΡΩ, ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΡΔΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.59) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.4513/11-10-2010. Η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 580.000,00 Euro και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι η Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων.

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΙΑΣ – ΑΧΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.45) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.3689/9-8-2010. Η πράξη έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 602.000,00 Euro από την οποία το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης είναι 489.430,89 Euro. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗ – ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.23) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.944/29-3-2010. Η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 530.000,00 Euro και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Μυλοποτάμου.

«ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΟΠΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΛΑΚΩΝΙΩΝ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.23) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.944/29-3-2010. Η πράξη έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.320.000,00 Euro από την οποία το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης είναι 2.167.000,00 Euro. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ: ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.23) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.944/29-3-2010. Η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.580.000,00 Euro και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ρεθύμνης.

«ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠΑΖΟΥΡΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΑΥΣΩΛΟΥ, ΔΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.23) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.944/29-3-2010. Η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.183.068,42 Euro και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ηρακλείου.

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.23) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.944/29-3-2010. Η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2.267.000,00 Euro και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ηρακλείου.

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (Νο 45) ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (Νο 46) ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΞΕΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ – ΑΛΜΥΡΙΔΑΣ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.23) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.944/29-3-2010. Η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.900.000,00 Euro και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΑ – ΑΜΟΥΡΓΕΛΕΣ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.23) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.944/29-3-2010. Η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 3.610.000,00 Euro και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013