Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ταμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE Τομέας Ελλάδας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 001/2011/2- Ενημερωτικό σημείωμα προς τους Ενδιάμεσους Φορείς Χρηματοδότησης

16/3/2012

Εκδόθηκε ενημερωτικό σημείωμα προς τους Ενδιάμεσους Φορείς Χρηματοδότησης σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος JER-001/2011/2: Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς (Ελλάδα) (Seed/TechnologyTransferICTFund(s)) που ξεκίνησε στις 17/5/2011 και έληξε στις 30/6/2011 και είχε αναρτηθεί στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=274. Το ενημερωτικό σημείωμα έχει αναρτηθεί στα σχετικά αρχεία της παρούσας ανακοίνωσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013