Διαχειριστική Δομή ΠΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται πλήρης προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της διαχειριστικής δομής του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2010