Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποδομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Έχουν λήξει

Υποδομές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ ...

Τι χρηματοδοτείται

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης,επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες:

  • Η κατασκευή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής.
  • Η κατασκευή και η αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης με προτεραιότητα κάλυψης του συνόλου των περιπτώσεων σχολικών μονάδων που λειτουργούν με διπλά ωράρια.
  • Η ανάπτυξη υποδομών ειδικής εκπαίδευσης και σχολείων, για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προϋπολογισμός

€ 15.000.000

Περίοδος υποβολής

από 1/7/2009 έως 16/2/2010

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο, 712 02
Φαξ
2810 335040

Μαρία Κασωτάκη

2813 404518
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/9/2016