Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Περιφέρεια Κρήτης

Έχουν λήξει

Οι δράσεις επικεντρώνονται στην :

  • Ανάδειξη και διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος και ένταξή του στην σύγχρονη πολιτιστική ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Προσέλκυση υψηλού επιπέδου επισκεπτών ιστορικών χώρων και μνημείων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Περιφέρειες

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται


• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
   1. 28η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
   2. 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
   1. Δήμος Χανίων
   2. Δήμος Ηρακλείου

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ, ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Συντηρήσεις –στερεώσεις Μνημείων –Συνόλων- Χώρων.
  • Αναστηλώσεις / αποκαταστάσεις Κτιρίων-Μνημείων και Συνόλων.
  • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών
  • Έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των Μνημείων -Χώρων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας .
  • Δράσεις και μέσα προβολής (σήμανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής, εκδηλώσεις κλπ)

Προϋπολογισμός

€ 6.500.000

Περίοδος υποβολής

από 27/8/2009 έως 2/2/2010

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο, 712 02
Φαξ
2810 335040

Κασωτάκη Μαρία

2813 404518
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/9/2016