Υλικό Δημοσιότητας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η δημοσιότητα είναι ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής που είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενημερώνεται για τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται το σύνολο του επικοινωνιακού υλικού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2010