Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
Expand Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΚοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Collapse Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΕθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Βασικός Νόμος Προγραμματικής Περιόδου
Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου
Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών
Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης
Επιλεξιμότητα Δαπανών
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
Αξιολόγηση
Τεχνική Βοήθεια - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Διαχειριστική Επάρκεια
Δημόσιες Συμβάσεις
Δημόσια Έργα
Κρατικές Ενισχύσεις - Επενδύσεις
Σύσταση Άλλων Φορέων
Ενδιάμεσοι Φορείς
Expand Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑΟδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑ
Expand Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/ΕντυπαΣυστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/Εντυπα
Στρατηγικά Κείμενα Προγραμματικών Περιόδων
Επίσημα Κείμενα Επιχειρησιακού Προγράμματος
Expand Ετήσιες ΕκθέσειςΕτήσιες Εκθέσεις
Expand Επιτροπές ΠαρακολούθησηςΕπιτροπές Παρακολούθησης
Expand Επιτροπές ΚαθοδήγησηςΕπιτροπές Καθοδήγησης
Έγγραφα Αξιολόγησης (σε επίπεδο Πρ. Περιόδου ή ΕΠ)
Άλλα Έγγραφα στο πλαίσιο του ΕΠ
Υλικό Δημοσιότητας / Καλές Πρακτικές
Expand Εκπαιδευτικό ΥλικόΕκπαιδευτικό Υλικό
Εργαλεία - Βοηθήματα
Καταπολέμηση της απάτης
Διαχείριση αστικών λυμάτων
Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 16 από 2
N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2014
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην), Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην), Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (πρώην), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην), Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πρώην)
ΚΥΑ 4014/ΔΙΟΕ 120/31.1.2011 (ΦΕΚ 134/Β/9.2.2011) Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/2/2011
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών
ΚΥΑ 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 (ΦΕΚ 1642/14.10.2010) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/10/2010
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
ΚΥΑ 401/30.03.2010 (ΦΕΚ 355/Β/30.03.2010) Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2010
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
ΥΑ 10161 /ΔΙΟΕ 404/10.03.2010 (ΦΕΚ 250/Β/10.03.2010) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/3/2010
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
ΚΥΑ 6809/ΔΙΟΕ 232/9.02.2010 (ΦΕΚ 141/12.02.2010) Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη


Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/2/2010
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/05.11.2009) Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/11/2009
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός
Απόφαση Πρωθυπουργού 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/07.10.09) Αλλαγή τίτλου Υπουργείων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/10/2009
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός
ΠΔ 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του


Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/10/2009
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός
ΠΔ 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ΥΠΟΙΑΝ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/10/2009
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός


Αποτελέσματα 1 - 10 από 16 από 2