Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 31 από 4
3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/1/2014
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/2/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Απόφαση Υφυπουργού 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/26.11.2010) Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους


Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/11/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Οδηγός για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/5/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Εγκύκλιος 15060/ ΕΥΣΣΑΑΠ 720/2010: Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/4/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Οδηγός 36569/ΕΥΣΣΑΑΠ 1934/20.07.09 σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Εγκύκλιος 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 για την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατα την υλοποίηση των έργων (πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Οδηγίες 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ 3543/23.12.08 για την Οργάνωση και Διεξαγωγή των Αξιολογήσεων κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Εγκύκλιος 23288/08: Ετήσια Έκθεση υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/5/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Εγκύκλιος για την Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιόδου 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/3/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 31 από 4