Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έγγραφο Εργασίας «Στρατηγική ΕΕ 2020»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/11/2009

Έγγραφο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Διαβούλευση για τη Μελλοντική Στρατηγική ΕΕ 2020».

  • PDF (282,96 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/7/2012