Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

3η Εγκύκλιος για τη διεξαγωγή της εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/6/2006

  • PDF (560,28 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/7/2010