Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110Α')

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/4/2005

  • PDF (108,05 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/7/2010