Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Λ.ΙΙ.1_1 Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων ( ΠΔ 60/2007) – 2η έκδοση

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/2/2011

Τυποποιημένη Λίστα με το σύνολο των σημείων ελέγχου σχετικά με την διακήρυξη έργων βάσει του ΠΔ 60/2007 - 2η έκδοση


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/2/2011