Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/5.12.12) Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/12/2012

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.

  • PDF (166,69 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/10/2013