Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κωδικοποίηση Νόμου 3894/2010 βάσει Νόμου 4146/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2013

Ισχύουσα σήμερα νομοθεσία ως κωδικοποιημένο κείμενο του Νόμου 3894/2010 "Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

Το κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα.

Μεταφράσεις
  • PDF (470,75 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/5/2019