Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγίες για τη διαδικασία εφαρμογής της ΥΑ 8356/03.03.05 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί Στοιχείων αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/04

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/1/2006


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2011