Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΔ 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ΥΠΟΙΑΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/10/2009

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 185 με τίτλο

Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

  • PDF (291,12 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/6/2013