Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.09). Τροποποίηση της 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.08 υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/9/2009

1η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥΔ).

  • PDF (128,51 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2013