Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Skip Navigation Links.
Κανονισμός ΕΕ
Οδηγία ΕΕ
Απόφαση ΕΕ
Συνθήκη ΕΕ
Ανακοίνωση/ Σύσταση ΕΕ
Νόμος
Προεδρικό Διάταγμα
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ,ΥΑ) / Απόφαση
Εγκύκλιος
Οδηγίες/ Οδηγός/ Εγχειρίδιο
Ενημερωτικό Σημείωμα
Διάγραμμα
Τυποποιημένο Έντυπο
Κανονισμός Λειτουργίας
Στρατηγικό έγγραφο / Έγγραφο αναφοράς
Έγγραφο Εργασίας
Επίσημο Κείμενο Προγράμματος
Μελέτη
Έγγραφο Εξειδίκευσης
Επικοινωνιακό Σχέδιο
Έκθεση
Φάκελος
Περίληψη
Φωτογραφία/ video
Τηλεοπτική / Ραδιοφωνική / Έντυπη Διαφήμιση
Αφίσα / Φυλλάδιο / Banner
Υπόδειγμα εμβλήματος / πινακίδας, Λογότυπο
Ευρετήρια Όρων
Οδηγός Ωρίμανσης Έργων
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Απόφαση Δικαστηρίου
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Επιχειρησιακό Σχέδιο

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 11 από 2
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/5/2014
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2007
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αλιείας της περιόδου 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2007
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/1/2007
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Geographical Eligibility Mediterranean Sea Basin ENPI CBC Programme 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/1/2007
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)
Επίσημο Κείμενο Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης 2000 – 2006 για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις (3η Αναθεώρηση)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/11/2006
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Επίσημο Κείμενο Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης 2000 – 2006 για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις (2η Αναθεώρηση)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/10/2005
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005 - 2008


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2005
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην)
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/1/2005
Αρχή έκδοσης: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επίσημο Κείμενο Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης 2000 – 2006 για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις (1η Αναθεώρηση)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/11/2004
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 11 από 2