Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
ΠΠ 1994-1999 (Β' ΚΠΣ)
Expand ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)
Collapse ΠΠ 2007-2013ΠΠ 2007-2013
Expand ΕΣΠΑΕΣΠΑ
Expand ΕΣΣΑΑΕΣΣΑΑ
Collapse ΕΣΣΑΑΛΕΣΣΑΑΛ
ΕΠ Αλιείας 2007-2013
Expand ΠΠ 2014-2020ΠΠ 2014-2020
ΠΠ 2021-2027

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 205 από 21
Τελική Έκθεση ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Κωδικοποίηση Νόμου 3894/2010 βάσει Νόμου 4146/2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2013
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην)
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/5.12.12) Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/12/2012
Αρχή έκδοσης: Υπουργικό Συμβούλιο
ΚΥΑ 4014/ΔΙΟΕ 120/31.1.2011 (ΦΕΚ 134/Β/9.2.2011) Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/2/2011
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών
Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/1/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Απόφαση 194/17196ΓΓΕΑ/3.1.2011 (ΦΕΚ 9/Β/11.1.2011) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/1/2011
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
Απόφαση Υφυπουργού 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/26.11.2010) Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους


Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/11/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Υπόδειγμα Προγραμματικής Σύμβασης Ν.3614 (28 Ιανουαρίου 2009)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/9/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Ημερίδα "Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010-2013"


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2010
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/6/2010
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην), Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (πρώην), Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πρώην), Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (πρώην)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 205 από 21