Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αλιείας της περιόδου 2007 - 2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2007

Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) για την περίοδο 2007 - 2013.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/4/2011