Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/1/2014

Η Εγκύκλιος 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/10.1.2014 περιέχει Παράρτημα με σχέδιο περιεχομένων και οδηγίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/10/2015