Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
ΠΠ 1994-1999 (Β' ΚΠΣ)
Expand ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)
Collapse ΠΠ 2007-2013ΠΠ 2007-2013
Collapse ΕΣΠΑΕΣΠΑ
Collapse Τομεακά ΕΠΤομεακά ΕΠ
ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"
ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"
ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"
ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση"
ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"
ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"
Υγεία Πρόνοια
Πολιτισμός, Τουρισμός
Collapse Περιφερειακά ΕΠΠεριφερειακά ΕΠ
ΠΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"
ΠΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
ΠΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου"
ΠΕΠ "Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου"
ΠΕΠ "Αττικής"
Collapse Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΣυνεργασίαςΠρογράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Πρόγραμμα "Ελλάδα - Βουλγαρία"
Πρόγραμμα "Ελλάδα - Ιταλία"
Πρόγραμμα "Ελλάδα - Κύπρος"
Πρόγραμμα "Ελλάδα - Αλβανία"
Πρόγραμμα "Ελλάδα - ΠΓΔΜ"
Πρόγραμμα Αδριατικής
Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου
Μαύρη Θάλασσα
Μεσογειακός Χώρος
Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης
INTERREG IV C
INTERACT
ESPON
URBACT
Collapse ΕΣΣΑΑΕΣΣΑΑ
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Collapse ΕΣΣΑΑΛΕΣΣΑΑΛ
ΕΠ Αλιείας 2007-2013
Expand ΠΠ 2014-2020ΠΠ 2014-2020
ΠΠ 2021-2027

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 633 από 64
Τελική Έκθεση ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Κωδικοποιημένη έκδοση Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (με αλλαγές Ν.4177/13)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/9/2013
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Κωδικοποίηση Νόμου 3894/2010 βάσει Νόμου 4146/2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2013
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην)
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/5.12.12) Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/12/2012
Αρχή έκδοσης: Υπουργικό Συμβούλιο
ΚΥΑ 17547/236.43/11.04.12 (ΦΕΚ 1455/Β/02.05.12) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3614/2007


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/5/2012
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών
ΚΥΑ 17546/236.42/11.04.12 (ΦΕΚ 1482/Β/04.05.12) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕΕΠ) σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007


Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/4/2012
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργική Απόφαση Διαχειριστικής Επάρκειας Κωδικοποιημένη


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/1/2012
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Οδηγός εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/10/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) AE


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/8/2011
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
Οδηγίες για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ των Περιφερειών και τη διαχείριση των ΠΕΠ από 1.7.2011 σε σχέση με τις αλλαγές που προκύπτουν από το ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).


Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/7/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 633 από 64